top of page

TERMENI SI CONDITII

HIIT36

termeni si conditii

Ultima revizuire: 28 decembrie 2020

 

Acceptarea (fie expresă, implicită sau efectuată) de către Client a unui Acord de servicii emis de HIIT36 („HIIT36”), la care acești termeni și condiții („Termeni” sau „Acord”) sunt atașați sau, prin referință, fac parte din, va constitui un acord între Client și HIIT36 cu privire la responsabilitățile HIIT36 și ale Clientului conform Acordului și acestor Termeni și Condiții Standard (denumite în mod colectiv „Acordul”). Clientul declară și garantează că: (1) are autoritatea deplină de a încheia Contractul și de a îndeplini actele sau obligațiile cerute de acesta în Acord; (2) executarea Contractului și îndeplinirea obligațiilor sale nu încalcă și nu vor încălca niciun alt acord la care este parte; (3) Acordul va constitui obligația legală, valabilă și obligatorie a fiecărei părți, executorie față de fiecare parte în conformitate cu termenii acesteia. Formarea, construirea, executarea și punerea în aplicare a Acordului vor fi în conformitate cu legile statului California, fără a ține cont de prevederile sale privind conflictul de legi. În plus față de acest Acord, Termenii site-ului sunt încorporați la toate și orice utilizare a site-ului și serviciilor HIIT36. Clientul trebuie să își revizuiască obligațiile în temeiul acestui Acord, a Termenilor site-ului și a Acordului privind serviciile. 

 

Servicii HIIT36

 

Descrierea Serviciilor

 

HIIT36 este o companie online de antrenament de fitness, care oferă o bibliotecă de antrenamente pre-înregistrate, precum și cursuri de antrenament live și unu-la-unu. ("Produs"). HIIT36 oferă Clienților săi diverse planuri cu diferite caracteristici corespunzătoare, aceste planuri putând fi modificate. Clientul ar trebui să consulte Pagina de prețuri pentru mai multe detalii despre diferitele planuri ale HIIT36 și orice modificări ale acestora.

 

Licență limitată de utilizare a Serviciilor

 

Tehnologia care permite Clientului să acceseze și/sau să utilizeze Serviciile descrise mai sus este considerată, conform prezentului Acord, a fi licențiată Clientului de către HIIT36 la acceptarea de către Client a unui plan plătit. Clientul trebuie să plătească pentru plan înainte de acordarea licenței. O astfel de utilizare este limitată la modul descris aici. Nu este permisă nicio altă utilizare a Serviciilor în afara celor delimitate. HIIT36 nu transferă nici titlul, nici niciunul dintre drepturile de proprietate intelectuală asupra software-ului de bază al Serviciilor, iar HIIT36 își păstrează titlul complet și complet asupra oricăror și tuturor drepturilor de proprietate intelectuală care aparțin în prezent HIIT36. 

 

Înregistrarea contului

 

Clientul trebuie să se înregistreze pentru a utiliza Serviciile. Când Clientul se înregistrează, Clientul este de acord să (a) să furnizeze informații exacte, actuale și complete despre Client, așa cum pot fi solicitate de formularele de înregistrare în Serviciu („Datele de înregistrare”); (b) menține securitatea oricăror date de conectare, parole sau alte acreditări pe care Clientul le selectează sau care sunt furnizate Clientului pentru utilizare în cadrul Serviciului; (c) să mențină și să actualizeze prompt Datele de înregistrare și orice altă informație pe care Clientul le oferă către HIIT36 și să păstreze toate aceste informații exacte, actuale și complete; și (d) să notifice imediat HIIT36 cu privire la orice utilizare neautorizată a contului Clientului sau orice altă încălcare a securității, trimițându-ne un e-mail la info@HIIT36.com

 

Termenul acordului, taxe, facturare, fără rambursări

 

Următoarele se aplică numai planurilor plătite de servicii:

 

Clientul poate fi de acord cu un acord de utilizare a serviciilor de o (1) lună cu HIIT36 pe bază de facturare recurentă.

 

 

Clientul poate upgrade sau downgrade acordul de servicii pentru Client la orice alt acord contractual pe care HIIT36 îl oferă în prezent spre vânzare în orice moment pe durata contractului Clientului. În cazul retrogradării abonamentului Clientului la un plan mai scăzut, Clientul va fi taxat pe baza noului abonament plătit al Clientului și în funcție de timpul ciclului de facturare al Clientului; creditele vor fi emise pentru timpul de abonament rămas și adăugate în contul Clientului. Dacă Clientul face upgrade la un plan de abonament mai plătit, abonamentul curent al Clientului va fi schimbat imediat și Clientul va fi taxat în funcție de planul la care Clientul alege să facă upgrade și de momentul perioadei de facturare a Clientului.

 

Prețurile afișate pe HIIT36.com sunt afișate cu TVA. Dacă un Cumpărător este din Uniunea Europeană („UE”), el trebuie să indice numărul de TVA al companiei sau al acestuia și, în funcție de țara Cumpărătorului, taxele corespunzătoare de TVA vor fi incluse în prețul total.

 

Plata se face în avans la începutul fiecărui ciclu de facturare și este nerambursabilă. Ciclul de facturare al clientului începe în ziua următoare expirării Perioadei de Probă. Nu vor exista rambursări sau credite pentru lunile parțiale de serviciu, rambursări de upgrade/downgrade sau rambursări pentru lunile neutilizate, cu excepția celor enumerate aici.

 

În cazul în care Clientul utilizează facturarea recurentă la sfârșitul termenului contractului, contractul Clientului se va reînnoi automat pentru un termen contractual suplimentar până la anularea afirmativă și explicită de către Client. Anularea trebuie să fie afectată cu cel puțin o (1) zi înainte de încheierea duratei contractului.

 

HIIT36 poate modifica taxele pentru Servicii în orice moment sau poate impune taxe sau taxe suplimentare. Astfel de modificări vor intra în vigoare începând cu primul ciclu de facturare care are loc la mai mult de treizeci (30) de zile de la notificarea noilor noastre taxe, cu condiția ca, în cazul în care Clientul face upgrade sau downgrade la un nou Plan, Clientul va fi taxat la tariful actual pentru un astfel de Plan, așa cum este furnizat la HIIT36.com/pricing. Eșecul clientului de a respinge în mod expres o modificare a taxelor acționează ca acceptare a taxei modificate. 

Ca o condiție expresă a utilizării și accesului de către Client la Servicii, Clientul este de acord să plătească toate taxele aplicabile în ceea ce privește Planul Clientului, orice alte taxe pentru serviciile suplimentare pe care Clientul le poate achiziționa și orice taxe aplicabile în legătură cu utilizarea Serviciilor de către Client.

 

HIIT36 va factura taxele datorate conform Planului Clientului către metoda de plată pe care Clientul o oferă HIIT36 în timpul înregistrării (sau către o altă metodă de plată dacă Clientul își modifică informațiile de plată). Clientul recunoaște că suma facturată pentru fiecare perioadă de reînnoire poate varia din cauza ofertelor promoționale, modificărilor Planului Clientului și modificărilor taxelor aplicabile, iar Clientul autorizează HIIT36 să factureze Clientului sumele corespunzătoare.

 

HIIT36 își rezervă dreptul de a dezactiva accesul Clientului la Servicii pentru neplata taxelor aplicabile, așa cum este descris în prezentul Acord. Dacă nu se specifică altfel, toate taxele sunt exprimate în dolari americani și euro.

 

Confirmarea plății este trimisă în termen de cinci (5) zile de la efectuarea plății. Se trimite la adresa de e-mail indicată la înregistrare. Facturile clientului pot fi descărcate din pagina Abonament client. Dacă Clientul dorește ca confirmarea plății să fie trimisă la un alt e-mail, vă rugăm să actualizați adresa de e-mail de facturare din secțiunea Informații HIIT36. Dacă Clientul are întrebări despre factură, trimiteți un e-mail la info@HIIT36.com

 

Plăți cu card de credit și PayPal

 

Toate taxele pentru ClientPlan vor fi facturate pe cardul Clientcredit sau contul PayPal. Clientul autorizează emitentul cardului sau al contului PayPal să plătească orice sume descrise aici și asociate cu ClientPlan și ne autorizează pe noi (sau un agent de facturare care acționează în numele nostru) să continuăm să încărcăm toate aceste sume pe cardul de credit al clientului sau contul PayPal până când Clientul sau noi anulăm sau reziliați Planul Client conform prezentului document sau aceste sume sunt plătite integral, oricare dintre acestea este mai târziu.

Clientul trebuie să furnizeze informații actuale, complete și exacte de facturare și card de credit. Clientul trebuie să actualizeze prompt toate informațiile de facturare (cum ar fi adresa de facturare, numărul cardului și data de expirare) pentru a menține Contul Client actual, complet și exact, iar Clientul trebuie să contacteze prompt HIIT36. dacă cardul de credit al Clientului este pierdut sau furat, sau dacă Clientul devine conștient de o potențială încălcare a securității contului (cum ar fi o dezvăluire neautorizată sau utilizarea ClientHIIT36. Numele sau parola clientului).

Clientul ne autorizează să obținem sau să stabilim date de expirare actualizate sau de înlocuire pentru cardul de credit al clientului în cazul în care cardul de credit pe care ni l-a furnizat clientul expiră. Ne rezervăm dreptul de a debita orice card de reînnoire emis Clientului în aceeași măsură cu cardul expirat. Dacă plata nu este primită de la emitentul cardului de credit, Clientul este de acord să plătească toate sumele datorate la cerere. Clientul este de acord să plătească toate costurile de colectare, inclusiv onorariile și costurile avocaților, pentru orice sold restant. În anumite cazuri, emitentul cardului de credit al Clientului poate percepe Clientului o taxă de tranzacție în străinătate sau taxe aferente, pe care Clientul va fi responsabil să le plătească. Vă rugăm să verificați cu Clientbank și emitentul cardului de credit pentru detalii.

 

Anulare și reziliere

HIIT36 sau Clientul poate anula acest Acord în avans prin transmiterea unei Notificari scrise de Anulare celeilalte părți la adresa furnizată cu cel puțin șaizeci (60) de zile înainte de data de anulare solicitată. Orice notificare („Notificare”) va fi considerată suficientă dacă este adresată în scris și trimisă prin poștă la adresa părții menționată în Acord sau trimisă prin e-mail unui reprezentant autorizat, cu condiția ca această notificare să confirme data primirii. HIIT36 își rezervă dreptul de a rezilia orice Serviciu sau Acord din orice motiv. Dacă HIIT36 suspectează o încălcare a acestor termeni sau a oricărui alt acord sau lege, atunci HIIT36 își rezervă dreptul de a rezilia imediat, fără notificare prealabilă. 

 

Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor

 

HIIT36 respectă confidențialitatea Clientului și îi permite Clientului să controleze tratamentul informațiilor personale ale Clientului. O declarație completă a Politicii de confidențialitate a HIIT36 poate fi accesată prin intermediul Site-ului. Politica de confidențialitate a HIIT36 este încorporată în mod expres în acest acord prin această referință.

 

Putem colecta înregistrarea și alte informații despre Client prin intermediul Serviciului. În măsura în care oricare dintre datele prelucrate în legătură cu utilizarea Serviciului de către Client constituie date cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă, Clientul ne autorizează prin prezenta să procesăm astfel de date (și orice alte date, indiferent dacă acestea constituie sau nu date personale) în numele Clientului pentru scopurile furnizării Serviciului în conformitate cu Termenii, Politicile și legislația aplicabilă. Clientul este de acord că acești Termeni și Politici (inclusiv Politica de confidențialitate) constituie instrucțiunile în conformitate cu care sunt prelucrate astfel de date și că nu vom putea adera la alte instrucțiuni furnizate de Client în legătură cu orice date personale sau alte date. . Suntem de acord, în numele nostru, că personalul nostru implicat în furnizarea Serviciului Clientului s-a angajat să respecte obligațiile de confidențialitate cu privire la datele personale (dacă există) prelucrate în legătură cu Serviciul și că am luat măsurile de securitate pe care le considerăm adecvate în legătură cu astfel de date cu caracter personal (dacă există). Clientul este de acord că este responsabilitatea exclusivă a Clientului să respecte oricare și toate obligațiile operatorului de date stabilite în legislația aplicabilă și că Serviciul este furnizat „ca atare” și „așa cum este disponibil” în conformitate cu acești Termeni și Politici. Ținând cont de natura Serviciului, Clientul este de acord, de asemenea, că nu ne putem angaja să îl asistăm în furnizarea de măsuri tehnice sau organizatorice pentru îndeplinirea obligațiilor Clientului în calitate de operator de date în legătură cu posibilele solicitări de exercitare a drepturilor persoanelor vizate prevăzute la legislatia aplicabila. Clientul este de acord că putem angaja terțe părți, inclusiv alți procesatori de date, în legătură cu Serviciul și că aceste terțe părți pot fi localizate, iar datele clienților pot fi prelucrate, în afara Spațiului Economic European (inclusiv, de exemplu, în Statele Unite), în conformitate cu legislația aplicabilă . Putem furniza informații cu privire la astfel de terți persoane împuternicite de prelucrare a datelor la cerere și întotdeauna sub rezerva obligațiilor noastre de confidențialitate. Dacă Clientul nu aprobă utilizarea de către noi a unor terți procesatori, vă rugăm să încetați imediat utilizarea Serviciului. Nu avem nicio obligație de a stoca și nu vom stoca niciuna dintre datele Clientului după încheierea contului de Client și/sau abonamentul la Serviciu, cu excepția cazului în care se convine altfel sau se impune conform legii în vigoare. Clientul poate avea dreptul, numai în conformitate cu legislația aplicabilă, de a primi informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu obligațiile prevăzute în acești Termeni și politici și în legislația aplicabilă și, acolo unde și în măsura în care legislația aplicabilă este obligat să facem acest lucru, putem să permită și să contribuie la audituri, inclusiv inspecții, efectuate de către Client în legătură cu datele personale în legătură cu Serviciul nostru furnizat numai Clientului. Momentul și alte aspecte practice legate de orice astfel de audit sau inspecție sunt stabilite de noi și orice astfel de informații și asistență sunt furnizate exclusiv pe costul și cheltuiala Clientului și ne rezervăm dreptul de a percepe clientul pentru orice muncă suplimentară sau alte costuri suportate de noi în conexiunea cu Clientul folosind astfel de drepturi.

 

Date sensibile

 

Clientul trebuie să respecte toate legile aplicabile (inclusiv, dar fără a se limita la, legile privind confidențialitatea și securitatea datelor) și declară și garantează că nu va folosi Serviciul sau Software-ul pentru a încălca astfel de legi. Clientul este de acord să excludă orice informații confidențiale, proprietare, sensibile sau de identificare personală de la captare, după cum este necesar, descrise în linkurile către articolele relevante de mai jos și (a) acceptă întreaga responsabilitate și răspunderea de a se asigura că aceste informații sunt excluse în mod adecvat și complet și ( b) va despăgubi, apăra și deține HIIT36. inofensiv pentru toate pretențiile, daunele, răspunderile, pierderile, costurile și cheltuielile (inclusiv, fără limitare, onorariile rezonabile ale avocaților) care decurg din sau în legătură cu neîndeplinirea acestei obligații. Ambele părți sunt de acord să (a) să notifice cealaltă parte dacă descoperă că PII au fost colectate și (b) să șteargă imediat și definitiv aceste PII la descoperirea sau la cererea scrisă a celeilalte părți.

 

Utilizați restricții

 

Dreptul Clientului de a utiliza Serviciul este limitat la scopurile de afaceri interne ale Clientului și la scopul stabilit mai sus. Dreptul de a utiliza Serviciile HIIT36 este netransferabil, neexclusiv, revocabil și supus respectării de către Client a acestor Termeni și a acordurilor încorporate în orice moment. Clientul este de acord să nu: (a) să acceseze conținut sau date care nu sunt destinate Clientului sau să nu se conecteze la un server sau un cont pe care Clientul nu este autorizat să îl acceseze; (b) să încerce să probeze, să scaneze sau să testeze vulnerabilitatea Serviciului, a Site-ului sau a oricărui sistem sau rețea asociată sau să încalce măsurile de securitate sau de autentificare fără autorizarea corespunzătoare; (c) să interfereze sau să încerce să interfereze cu Serviciile oricărui Client, gazdă sau rețea, inclusiv, fără a se limita, prin trimiterea unui virus pe Site sau Serviciu, supraîncărcare, „inundare”, „spam”, „bombardament prin e-mail”, ” sau „crashing”; (d) să utilizeze Site-ul sau Serviciul pentru a încărca, găzdui sau transmite următoarele articole, inclusiv, fără limitare, e-mailuri nesolicitate, mesaje SMS, viermi, cai troieni sau coduri de natură distructivă, promoții sau reclame pentru produse sau servicii; (e) falsifica orice antet de pachet TCP/IP sau orice parte a informațiilor de antet în orice e-mail sau în orice postare folosind Serviciul; sau (f) să încerce să modifice, să facă inginerie inversă, să decompileze, să dezasambla sau să reducă sau să încerce să reducă într-o formă perceptibilă de om orice cod sursă utilizat de HIIT36 în furnizarea Site-ului sau a Serviciului. Orice încălcare a securității sistemului sau a rețelei poate expune Clientul la răspundere civilă și/sau penală. HIIT36 poate oricând să suspende sau să rezilieze accesul Clientului la Serviciu dacă avem motive să credem că Clientul nu respectă acești Termeni sau Clientul abuzează în alt mod de Serviciu.

 

Despăgubiri

 

Clientul este de acord să apere, să despăgubească și să țină de răspundere HIIT36 față de și împotriva oricăror revendicări, răspunderi, procese, acțiuni, proceduri, cereri, daune, pierderi, costuri și cheltuieli, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, bazate pe o revendicare a unei terțe părți. , direct sau indirect, de la Client.

 

Conținutul utilizatorului

 

Conținut încărcat pe HIIT36.

 

Clientul este responsabil din punct de vedere legal pentru toate informațiile, datele, textul, software-ul sau alte materiale încărcate, postate, stocate și/sau partajate online în legătură cu utilizarea Serviciilor de către Client („Conținutul”). HIIT36 nu este responsabil pentru Conținutul Clientului; Clientul este singurul responsabil pentru orice Conținut care poate fi pierdut sau irecuperabil prin utilizarea Serviciilor de către Client. Clientul este încurajat să facă backup pentru Conținutul Clientului în mod regulat și frecvent.

 

Prin prezenta, Clientul acordă HIIT36 o licență limitată de utilizare a conținutului încărcat de Client sau de a pune la dispoziție în alt mod Serviciului în scopul de a permite Clientului utilizarea Serviciului și în scopul de a permite Serviciului să furnizeze Clientului Produsul. Prin postarea, încărcarea, afișarea, transmiterea sau distribuirea în alt mod de Conținut pe Site sau Serviciu, Clientul acordă HIIT36, afiliaților, ofițerilor, directorilor, angajaților, agenților și reprezentanților săi o licență neexclusivă la nivel mondial, perpetuă, fără drepturi de autor pentru găzduiește și folosește Conținutul în legătură cu Serviciul, incluzând, fără limitare, dreptul de a copia, distribui, transmite, afișa public, executa public, reproduce, edita și reformata Conținutul Clientului. Clientul nu va fi compensat pentru utilizarea de către HIIT36 a Conținutului Clientului. Prin încărcarea Conținutului pe Site sau Serviciu, Clientul garantează și declară că, Clientul deține drepturile asupra Conținutului sau este autorizat în alt mod să posteze, să afișeze, să execute, să transmită sau să distribuie în alt mod Conținutul Clientului.

 

Acceptând acești Termeni, Clientul autorizează, de asemenea, HIIT36 să beneficieze de dreptul și licența perpetuă, irevocabilă, neexclusivă, fără redevență, la nivel mondial de a utiliza sigla Clientului în scopuri informaționale, de recomandare și de marketing.

 

Conținut restricționat.

 

Clientul nu va pune la dispoziție următoarele tipuri de conținut. Clientul este de acord să nu încarce, să descarce, să nu afișeze, să execute, să transmită sau să distribuie în alt mod orice Conținut care (a) este calomnios, defăimător, obscen, pornografic, abuziv sau amenințător; (b) susține sau încurajează un comportament care ar putea constitui o infracțiune penală, să dea naștere la răspundere civilă sau să încalce în alt mod orice lege sau reglementare locală, statală, națională sau străină aplicabilă; sau (c) dezvăluie informații personale de sănătate sau încalcă prevederile Legii privind portabilitatea și responsabilitatea asigurărilor de sănătate (HIPAA). HIIT36 își rezervă dreptul de a înceta primirea, transmiterea sau altă distribuție de către Client a oricărui astfel de material folosind Serviciul și, dacă este cazul, de a șterge orice astfel de material de pe serverele sale. HIIT36 intenționează să coopereze pe deplin cu orice oficial sau agenție de aplicare a legii în investigarea oricărei încălcări a acestor Termeni sau a oricăror legi aplicabile.

 

Proprietate intelectuală

 

Clientul declară și garantează că Conținutul încărcat sau livrat în alt mod de la Client către Serviciu nu încalcă sau încalcă nicio lege comună sau drepturile statutare ale oricărei terțe părți, inclusiv, fără limitare, drepturi contractuale, drepturi de autor, secrete comerciale, informații comerciale deținute referitoare la procese. și sisteme și drepturi la confidențialitate. Clientul recunoaște și este de acord că nicio altă persoană, părți sau entități nu are sau nu are niciun drept, titlu sau interes, inclusiv dreptul de autor, asupra sau asupra Conținutului Clientului sau că, în cazul în care alte persoane au un astfel de drept, titlu sau interes, acel Client sunt autorizați în mod corespunzător să își distribuie Conținutul în legătură cu utilizarea Serviciului de către Client.

 

Conținutul terților

 

HIIT36 permite Clientului să introducă conținut terță parte, cum ar fi acreditările contului, în portalul Clientului. Un astfel de conținut terță parte este supus unor termeni de licență separati și în afară de termenii de licență care guvernează utilizarea Serviciului de către Client în conformitate cu prezentul Acord. De exemplu, unii termeni de licență pot limita modul în care Clientului le este permis să partajeze conținut cu alții sau pot interzice complet reutilizarea. Clientul este de acord să examineze și să își asume responsabilitatea exclusivă pentru respectarea termenilor de licență care guvernează utilizarea conținutului terților.

 

Servicii ale terților

 

Serviciul permite Clientului să adune date din mai multe surse de date și servicii terțe, inclusiv diverse site-uri web ale terților. Serviciile terților de la care pot fi colectate datele sunt selectate de HIIT36 la discreția sa, iar HIIT36 își rezervă dreptul de a selecta, întrerupe și modifica astfel de surse disponibile în orice moment. HIIT36 nu își asumă nicio responsabilitate pentru datele sau alt conținut colectat de la servicii terțe. Clientul este singurul responsabil pentru a se asigura că Clientul are dreptul de a utiliza Serviciul pentru colectarea și prelucrarea oricăror astfel de date prin utilizarea Serviciului, iar Clientul trebuie să obțină toate consimțământurile și autorizațiile care pot fi necesare din când în când în legătură cu aceste date sau alt conținut și prelucrarea acestora prin utilizarea Serviciului.

 

DMCA

 

HIIT36 respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. HIIT36 va răspunde rapid la reclamațiile de încălcare a drepturilor de autor, utilizând liniile directoare și procedurile prevăzute în Secțiunea 512 din Digital Millennium Copyright Act din 1998 („DMCA”). În cazul în care Clientul vede orice material pe Site sau în legătură cu Serviciul care, de bună-credință a Clientului, consideră că poate încalca un drept de autor, Clientul ne poate notifica prin e-mail la info@HIIT36.com cu „Drepturi de autor” în subiect. Pentru ca acesta să fie eficient, notificarea Clientului, cunoscută și sub denumirea de notificare de eliminare, trebuie să includă următoarele informații:

 

Identitatea lucrării originale protejate prin drepturi de autor despre care Clientul susține că este încălcată sau – dacă notificarea Clientului acoperă mai multe lucrări protejate prin drepturi de autor – Clientul poate furniza o listă reprezentativă a lucrărilor protejate prin drepturi de autor despre care Clientul susține că au fost încălcate;

 

O descriere suficient de detaliată a conținutului de pe Site despre care Clientul susține că încalcă lucrarea protejată prin drepturi de autor;

 

Informațiile de contact ale Clientului, inclusiv numele complet al Clientului, adresa poștală, numărul de telefon și adresa de e-mail, dacă sunt disponibile;

 

O declarație conform căreia Clientul consideră cu bună-credință că utilizarea conținutului presupus a încălca pe site nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege;

 

Această declarație: „Jur, sub pedeapsa de mărturie mincinoasă, că informațiile din această notificare și plângere sunt corecte și că sunt proprietarul drepturilor de autor sau sunt autorizat să acționez în numele proprietarului dreptului de autor al unui drept exclusiv care este încălcat;”

 

O semnătură fizică sau electronică a deținătorului drepturilor de autor sau a unei persoane autorizate să acționeze în numele lor.

 

În plus, dacă Clientul consideră că munca Clientului a fost înlăturată în mod eronat din cauza unei revendicări incorecte a dreptului de autor, Clientul ne poate furniza o contranotificare scrisă. Când primim contranotificarea Clientului, putem, la discreția noastră, să reinstalăm materialul în cauză în cel puțin 10 și nici mai mult de 14 zile de la primirea contranotificării, cu excepția cazului în care primim mai întâi notificare de la partea reclamantă inițială care a depus notificarea de încălcare. că au intentat o acțiune în justiție pentru a restrânge activitatea presupusă a încălcării. Pentru a ne furniza o contranotificare, Clientul ne poate trimite un e-mail la info@HIIT36.com. Vă rugăm să rețineți că, dacă Clientul furnizează o contranotificare, în conformitate cu termenii DMCA, contranotificarea va fi transmisă părții reclamante inițiale care a depus notificarea de încălcare. Pentru a fi eficientă, o contranotificare trebuie să conțină în mod substanțial toate următoarele informații:

 

Identificarea materialului care a fost eliminat sau la care accesul a fost dezactivat pe Site și locația în care a apărut materialul înainte de a fi eliminat sau accesul la acesta a fost dezactivat;

 

Numele clientului, adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibilă, adresa de e-mail;

 

Includeți ambele afirmații următoare în corpul notificării:

 

„Declar prin prezenta, sub pedeapsa de sperjur, că am credința cu bună-credință că materialul a fost eliminat sau dezactivat ca urmare a unei greșeli sau identificării greșite a materialului care urmează să fie eliminat sau dezactivat.”

 

„Declar prin prezenta că sunt de acord cu jurisdicția Tribunalului Districtual Federal pentru districtul judiciar în care se află adresa mea sau, dacă adresa mea este în afara Statelor Unite, pentru orice district judiciar în care HIIT36. poate fi găsit și voi accepta notificarea procesului de la partea reclamantă care a notificat HIIT36. a presupusei încălcări sau a unui agent al unei astfel de persoane.”;

 

Furnizați numele legal complet al Clientului și semnătura electronică sau fizică a Clientului.

 

Declinarea răspunderii la garanție

 

CU EXCEPȚIA CU CARE SE ESTAZĂ EXPRES ÎN PREZENTUL ACEST, SERVICIILE HIIT36 SUNT FURNIZATE „AȘA CARE”. HIIT36 RENUNȚĂ ÎN EXPRES TOATE GARANȚII, EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII IMPLICITE DE COMERCIABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ȘI ORICE GARANȚII DECORATE DIN CURSUL COMERCIALIZĂRII, UTILIZĂRII. IMPACT NU GARANTĂ CĂ SERVICIILE VOR REALIZA CERINȚELE SPECIFICE ALE CLIENTULUI SAU CĂ SERVICIILE VOR FIE COMPLET FĂRĂ ERORI, COMPLET SIGUR SAU NEÎntRUPRE. HIIT36 NU VA FI RESPONSABIL ÎN FAȚA DE CLIENT SAU DE ORICE TERȚĂ PENTRU NICIO DISPONIBILITATE SAU INOPERABILITATE A SISTEMELOR DE TELECOMUNICAȚII, INTERNET, MOTOARE DE CĂUTARE, SITE-URI SOCIAL MEDIA, DEFUNȚIONARE TEHNICĂ, EROARE DE COMPUTER, CORUPERE SAU PIERDERE DE INFORMAȚII, EROARE DE ALTĂ INFORMAȚIE Orice fel dincolo de controlul rezonabil al impactului. CLIENTUL Își ASUMA TOATE RISCURILE LEGATE DE PRELUCRAREA TRANZACȚIUNILOR LEGATE DE COMERȚUL ELECTRONIC. 

 

Singurul remediu al Clientului pentru o încălcare a garanției de mai sus este să solicite HIIT36 să corecteze sau să înlocuiască, la alegerea HIIT36, Serviciul afectat, dacă Clientul notifică HIIT36 cu privire la o astfel de încălcare în termen de 6 luni de la data la care au fost furnizate Serviciile afectate.

 

XVI. Răspundere limitată

 

CU EXCEPȚIA CU RESPECT DE OBLIGAȚIILE FIECĂRĂRII PĂRȚI DE DESPĂGUVARE ÎN PREZENT, ÎNCĂLCAREA OBLIGAȚILOR DE CONFIDENȚIALITATE ALE O PĂRȚI ȘI/SAU NEGLIGENȚA GRAVE SAU CONDUITĂ INTENȚĂ A UNEI PĂRȚI, ÎN NICIUN CAZ, ÎN NU VA IMPACTA, ÎN NICIO CAZ, ASPECTATORII, AGENȚILOR, ASPECTATORILOR, ASPECTATORILOR INDICENȚI. DAUNE INCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIVE, FĂRĂ LIMITARE, PIERDERE DE UTILIZARE, DATE, AFACERI SAU PROFIT SAU COSTURI DE ACOPERIRE) DERIVATE DIN SAU ÎN LEGAȚIE DE ACORD, SAU ERORI SAU OMISIUNI PROFESIONALE, INDICARE ÎN CAZUL ACEPTĂ LICENȚIE DE LICENȚIE. DELICITĂȚI (INCLUSUL NEGLIGENȚEI), RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUS SAU ALTELE ȘI DACA CLIENTUL A FOST ÎNȘTIUT SAU NU DE POSIBILITATEA ACESTEI PIERDERI SAU DAUNE. HIIT36, RĂSPUNDEREA CUMULATĂ A PROPRIETARILOR, OFICIAȚILOR SAU ANGAJAȚILOR FĂRĂ CLIENT, DIN TOATE CAZELE DE ACȚIUNE ȘI TOATE TEORIILE RĂSPUNDERII, VA FI LIMITATĂ LA SUMELE PLĂTITE LA HIIT36 DE CĂTRE CLIENT PENTRU ACCESAREA CELESTE LUNI, ȘI NU VA DEPĂȘI. . HIIT36 NU VA FI RESPONSABIL ÎN FAȚA CLIENTULUI SAU REPREZENTANȚILOR CLIENTULUI PENTRU ORICE PREJUDICIUNE REZULTATE DIN ORICE UTILIZARE A INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE.

 

Link-uri și site-uri afiliate

 

HIIT36 nu are nici un control și nicio răspundere pentru orice site-uri web sau materiale ale terților. HIIT36 lucrează cu un număr de parteneri și afiliați ale căror site-uri de internet pot fi legate cu sau de la Site. Deoarece nici HIIT36, nici Site-ul nu au control asupra conținutului și performanței acestor site-uri partenere și afiliate, HIIT36 nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, actualitatea, conținutul sau calitatea informațiilor furnizate de astfel de site-uri, iar HIIT36 nu își asumă nicio responsabilitate pentru neintenționat, conținut inacceptabil, inexact, înșelător sau ilegal care poate să se afle pe acele site-uri. În mod similar, din când în când în legătură cu utilizarea Site-ului de către Client, Clientul poate avea acces la elemente de conținut (inclusiv, dar fără a se limita la, site-uri web) care sunt deținute de terți. Clientul recunoaște și este de acord că HIIT36 nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea, actualitatea, conținutul sau calitatea acestui conținut terță parte și că, dacă nu se prevede în mod expres altfel, acești Termeni de utilizare vor guverna utilizarea de către Client a orice și tot conținutul terților.

 

Provocări și nutriție

HIIT36, personalul său, partenerii sau afiliații nu sunt medici sau psihologi. Dacă clientul suspectează orice afecțiune sau boală care ar putea necesita asistență medicală, ar trebui să solicite asistență imediată de la un medic autorizat. Clientul acceptă toate riscurile pentru sănătatea sa, riscul de rănire sau deces care pot rezulta dintr-o astfel de participare la sfaturi de nutriție, provocări sau altele asemenea. HIIT36 este eliberat de orice răspundere care decurge din participarea la orice astfel de serviciu sau program. 

 

Surse de date

 

Utilizarea Serviciului include furnizarea de informații extrase dintr-o varietate de surse de date (individual „Sursa de date”, în mod colectiv „Surse de date”). Următoarele sunt exemple de tipuri de surse de date pe care Clientul se poate conecta la Serviciu. Unele dintre acestea sunt acceptate acum, iar altele sunt planificate pentru versiunile viitoare ale Serviciului.

 

Sub rezerva oricăror restricții specificate aici, Clientului i se permite să conecteze Sursele de date care sunt deținute de Client sau aflate în alt mod sub conducerea și controlul Clientului, la contul de Serviciu al Clientului. În plus, Clientul poate conecta Surse de Date pe care Clientul nu le deține, cu condiția ca Clientul să fi primit permisiunea de la persoana sau entitatea care deține sau are în alt mod gestionarea și controlul acelei Surse de Date. Prin conectarea unei anumite Surse de date la Serviciul, Clientul reprezintă și garantează către HIIT36 că Sursa de Date este fie (a) deținută de Client, fie sub controlul sau managementul Clientului; sau (b) Clientul a primit permisiunea de la persoana sau entitate care deține sau deține în alt mod managementul sau controlul acelei Surse de date pentru a o conecta la utilizarea Serviciului de către Client.

 

 

Părere

 

Orice materiale, inclusiv, dar fără a se limita la comentarii, sugestii, idei sau alte informații, furnizate de către Client sub formă de e-mail sau alte trimiteri către noi (cu excepția materialelor pe care Clientul le postează în Serviciu în conformitate cu acești Termeni) (colectiv „Feedback ”), sunt neconfidențiale și Clientul ne acordă nouă și filialelor și afiliaților noștri un drept neexclusiv, fără drepturi de autor, perpetuu, irevocabil și complet sublicențiat de a utiliza Feedback-ul Clientului în orice scop, fără compensație sau atribuire Clientului.

 

Drepturi de autor

 

Toate conținuturile site-ului sau serviciului sunt: Copyright © 2020 HIIT36. Toate drepturile rezervate. Nimic din conținutul site-ului nu trebuie înțeles ca acordând Clientului o licență de utilizare a oricăreia dintre mărcile comerciale, mărcile de servicii sau siglele deținute de HIIT36 sau de o terță parte. În plus, Clientul este de acord că toate rapoartele create prin combinarea Conținutului Clientului cu Serviciul nu vor fi considerate lucrări de autor comun sau lucrări derivate din Conținutul Clientului.

 

Forță majoră

 

Nici Clientul, nici HIIT36 nu vor fi răspunzători pentru nicio nerespectare sau întârziere în îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Acord, în măsura în care această nerespectare sau întârziere este cauzată, direct sau indirect, din cauza unui incendiu, cutremur, dispută de muncă (altele decât conflictele de muncă ale respectiva parte sau contractanții săi independenți și angajații săi), act fortuit, acte de terorism sau orice lege locală, statală, federală, națională sau internațională, ordin sau reglementare guvernamentală sau orice alt eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil al unei părți.

 

Legea aplicabilă și acordul de arbitraj

 

Acest acord va fi interpretat în conformitate cu și guvernat de legile statului California, fără referire la regulile acestora privind conflictele de legi. ORICE LITIGIE, DERIVĂ DIN SAU LEGATE DE ACEST ACORD, VA FI SOLUȚIONAT ÎN FINAL PRIN ARBITRAJ ÎN CURTEA DE ARBITRAJ CALIFORNIA, ÎN CONFORMITATE CU REGULILE SA DE ARBITRAJ. Toate actele de procedură vor fi comunicate prin e-mailul indicat al părții. Numărul arbitrilor va fi unul. Locul arbitrajului va fi California. Limba arbitrajului va fi engleza. Legile din California vor fi aplicabile litigiului.

 

Separabilitate; renunțare; Misiune

 

Dacă, indiferent de motiv, o instanță de jurisdicție competentă constată că orice termen sau condiție din prezentul Acord nu este aplicabil, toți ceilalți termeni și condiții vor rămâne neafectați și în vigoare și efect. Nicio renunțare la orice încălcare a vreunei prevederi a prezentului acord nu va constitui o renunțare la orice încălcare anterioară, concomitentă sau ulterioară a aceleiași prevederi sau a oricăror alte prevederi ale prezentului acord și nicio renunțare nu va fi efectivă decât dacă este făcută în scris și semnată de un reprezentant autorizat al partea de renunțare. HIIT36 poate cesiona sau delega unele sau toate drepturile și obligațiile sale conform prezentului Acord.

 

Modificări și Amendamente

 

HIIT36 poate, la discreția sa exclusivă și fără notificare prealabilă, (a) să revizuiască prezentul Acord; și sau (b) modifica Site-ul și/sau Serviciul. HIIT36 va publica orice revizuire a acestui Acord pe Site, iar revizuirea va intra în vigoare imediat la o astfel de postare, care servește ca notificare de modificare. Clientul este de acord să revizuiască acest Acord și alți termeni și acorduri postate pe Site periodic pentru a fi la curent cu orice revizuire. Clientul este de acord că, continuând să utilizeze sau să acceseze Site-ul după notificarea oricărei revizuiri, Clientul va respecta orice astfel de revizuire.

 

Contactează-ne

 

Dacă Clientul are întrebări despre acest Acord sau orice altul, vă rugăm să ne contactați la: info@HIIT36.com

 

Confirmare

 

Prin utilizarea Serviciului, Clientul recunoaște că Clientul a citit acest Acord, precum și orice termeni sau acord aferent, inclusiv Termenii Site-ului și Acordul privind serviciile și este de acord, fără nicio obiecție, să fie legat de aceștia.

bottom of page